Transparentny Wrocław równych szans

Zapraszamy do zapoznania się z programem Stowarzyszenia Bezpartyjny Wrocław, który podzieliliśmy na 3 główne części.

POBIERZ PROGRAM >>

1. Fundamenty dobrego rządzenia
Katalog koniecznych zmian w zarządzaniu miastem, komunikowania się jego włodarzy z obywatelami i składania przez nich zobowiązań. Tylko jakościowa zmiana w podejściu do sprawowania władzy może sprawić, że dobre projekty będą realizowane. To nie brak dobrych pomysłów doskwiera miastu. To brak woli politycznej sprawia, że nie można znaleźć oszczędności w budżecie czy zmniejszyć hamującego rozwój zadłużenia. Wrocław potrzebuje dobrych podstaw zarządzania, by każdy wrocławianin wiedział, czego może wymagać od władz oraz jakie są wzajemne relacje rządzących i obywateli. Proponujemy coś więcej niż to, do czego obligują tak niechętnie stosowane przepisy prawa. Fundamentem naszych działań są przejrzyste zasady i uczciwa umowa społeczna.

2. PROJEKT Wrocław
Zbiór postulatów wypracowanych przez naszych ekspertów, radnych osiedlowych i członków Stowarzyszenia.

P jak planowanie
R jak rozwój
O jak otwartość
J jak jakość
E jak efektywność
K jak konsekwencja
T jak transparentność

3. Program Obywatelski dla Wrocławia
To oczekiwania wrocławian przekazane w toku indywidualnych rozmów, poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia Bezpartyjny Wrocław oraz efekt doświadczeń naszych radnych osiedlowych. Trzecia część programu w dużej mierze jest uzupełnieniem obszaru drugiego, ale dla nas ma szczególne znaczenie, ponieważ tworzymy ją cały czas, bazując na kontakcie z mieszkańcami. Zapraszamy wszystkich do uzupełniania i współtworzenia Programu Obywatelskiego, który podzieliliśmy na 7 okręgów wyborczych, z uwzględnieniem znajdujących się w ich granicach 48 osiedli.

POBIERZ PROGRAM >>