ZACHĘCAMY DO WPŁAT NA RZECZ KOMITETU!

Zachęcamy do wsparcia naszego komitetu wpłatami, które umożliwią nam prowadzenie kampanii na równi z partiami politycznymi. Partie finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Komitety bezpartyjne mogą funkcjonować tylko dzięki zaangażowaniu sympatyków.

Dane komitetu:

Komitet Wyborczy Bezpartyjny Wrocław
ul. Wolbromska 12 m. 1A
53-148 Wrocław
NIP: 8992849724
REGON: 381118290
NR KONTA: 86 1600 1462 1879 7547 7000 0001
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Szybkie płatności na konto komitetu (możliwe tylko dla wybranych banków) 

Wybierz kwotę jaką chcesz wspomóc komitet Bezpartyjny Wrocław

  • Wybieram
  • Wybieram
  • Wybieram
  • Wybieram

 

Zanim wpłacisz przeczytaj ważne informacje.

Kto może dokonać wpłat?
Zgodnie z Kodeksem Wyborczym wpłat na konto komitetu wyborczego organizacji dokonywać mogą jedynie obywatele polscy mający stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (art. 132 § 3). Wpłat dokonywać mogą jedynie osoby fizyczne przelewem bankowym, czekiem rozrachunkowym lub kartą płatniczą. Niedopuszczalne są wpłaty gotówki w placówkach banków, placówkach poczty itp. Limit wpłaty od jednej osoby fizycznej wynosi 31.500zł.

Informacje o wpłatach
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, informacje o wszystkich wpłatach w wysokości wyższej niż 2.100zł będą publikowane na stronie internetowej komitetu. UWAGA! Zakazane jest udzielanie komitetowi wyborczemu korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym, z wyjątkiem: nieodpłatnych usług polegających na rozpowszechnianiu plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne; pomocy w pracach biurowych udzielanej przez osoby fizyczne; wykorzystania przedmiotów i urządzeń, w tym pojazdów mechanicznych, udostępnianych nieodpłatnie przez osoby fizyczne; nieodpłatnego udostępniania miejsc do ekspozycji materiałów wyborczych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie reklamy.

Konsekwencje przyjęcia wpłaty niezgodnej z przepisami
Korzyści majątkowe przyjęte przez komitet z naruszeniem przepisów Kodeksu wyborczego lub ich równowartość podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa, a naruszenie zasad finansowania komitetu wyborczego wymienionych w art. 506 Kodeksu wyborczego stanowi występek zagrożony karą grzywny od 1.000zł do 100.000zł.

Rejestr wpłat na KW Bezpartyjny Wrocław (przewyższających minimalne wynagrodzenie – tj. 2100zł):

KWBezpartyjnyWroclaw20181021